FAMÍLIES / GÈNERE / ESPÈCIE

 
Nom 
Codi família 
Fabàcies (Lleguminoses)
Ll
Amarantàcies
Qu
Amaril·lidàcies
Aml
Cucurbitàcies
Cu
Asteràcies (Compostes)
Co
Bràsiques (Crucíferes)
Cr
Solanàcies
So
Poligonàcies
Po
Poàcies (Gramínies)
Gr
Boraginàcies
Bo
Apiàcies (Umbel·líferes)
Ap
Cariofilàcies
Ca
Malvàcies
Ma
Plantaginàcies
Pla
Nictaginàcies
Ni
Ranunculàcies
Desconeguda
?
Lamiàcies (Labiades)
Asparagàcies
Pag. 1 de 1, reg. 1 de 19
FetCarregant...