GENERAR CALENDARI MULTIPLICACIÓ

Usuaris autoritzats: Per a generar la multiplicació, marqui llavors a la primera columna i premi el link de [Generar Multiplicació] del final

   Cultiu:   

Nom Cultiu Nom Varietat Nom Dif. Codi Varietat Num. Pot Qtat. Grams Ult. Llavor Caducitat Any Multip. Tipus Pot

                                N. Registres: 0

Any: